Anette Larsson                           Maria Rydbom

Förskolechef/                             Förskollärare

Förskollärare

 

                   

Per-Anders Ingemarsson            Yvonne Sköldén Nilsson

Barnskötare /                             Barnskötare                                  

Vaktmästare

 

                     

Tina Storm Astorsson                  Katarina Glans

Barnskötare /                               Ekonomi

Kokerska

 

 

 

 

Personal på

Förskolan Vilda Tilda