Start

Välkommen till

Förskolan Vilda Tilda

Förskolan Vilda Tilda är belägen i centrala Ucklum och är en fristående

förskola med enskild huvudman som drivs som ett personalkooperativ.

Vi har plats för 21 barn i åldrarna 1-5 år.

Vi har nära till både skogen och till sjön Hällungen.

För oss på förskolan Vilda Tilda har leken en framträdande roll.

Vi tror att barnen i sin lek lär sig att förstå och hantera sin värld bättre.

I leken är allting möjligt, och leka kan man göra överallt!

Vi följer läroplanen för förskolan, Lpfö 98, reviderad 2016.